Referat fra oppstartsmøte

Fredag 15. februar 2008 ble det første møtet i den norske underavdelingen av Computer Applications in Archaeology avholdt i Kulturhistorisk museums seminarrom i St. Olavs gate 29. CAA Norge var med dette en realitet.

I forkant av oppstartsmøtet hadde Espen Uleberg sendt ut invitasjoner til en rekke personer og institusjoner rundt omkring i landet. De fleste av disse ga positiv tilbakemelding og syntes dette var et godt initiativ. Det var imidlertid bare 7 personer som hadde anledning til å komme på selve møtet.

Disse var:
Evy Berg, Riksantikvaren
Anne Engsveen, Oppland fylkeskommune
Lars Gustavsen, KHM
David Hill, KHM
Steinar Kristensen, KHM
Ole Risbøl, NIKU
Espen Uleberg, KHM

Første punkt på agendaen var oppstarten av en norsk avdeling av organisasjonen CAA. Espen ga en oppsummering av hva CAA er og hva denne organisasjonen representerer. Det ble delt ut en kopi av statuttene for hovedorganisasjonen CAA, samt et utkast til statutter for CAA Norge. Disse ble lest gjennom og godtatt av de fremmøtte.

Andre punkt på agendaen var gjennomføringen av en konferanse i regi av CAA Norge til høsten. Konferansen skal vare i to dager, sannsynligvis 20-21. oktober, og den skal avholdes i Oslo. Det var enighet om at konferansen skulle være åpen for alle, gratis og med få, overgripende temaer.

I forbindelse med konferansen skal det velges mytt styre i organisasjonen. Dette styret skal sitte i to år før et nytt valg. Espen foreslo et interimstyre bestående av seg selv, Joel Boaz fra Riksantikvaren og Lars Gustavsen fra KHM frem til høsten. Disse vil også stå for gjennomføringen av selve konferansen.

Comments are closed.