Om CAA

CAA – Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology

CAA er en internasjonal og interdisiplinær organisasjon bestående av spesialister innen arkeologi, historie, kulturminneforvaltning, formidling, GIS, matematikk, semantisk web og informatikk. Målet med organisasjonen er å fremme kommunikasjon mellom disse disiplinene, å bekjentgjøre pågående arbeid innen fagfeltet og å fremme diskusjon og videre arbeid. Medlemskap i den internasjonale organisasjonen er åpent for alle mot betaling av en årlig kontingent. Denne inngår i avgiften man betaler for deltagelse på de internasjonale CAA-konferansene.

Kort historikk

CAA ble opprettet i England i 1973, og den første konferansen ble avholdt ved Universitetet i Birmingham. De første konferansene var relativt små, men etterhvert økte deltagelsen, samtidig som fikk de fikk internasjonalt tilsnitt.

Den første konferansen utenfor Storbritannia ble holdt ved Universitetet i Århus i Danmark i 1992, og det ble deretter bestemt at konferansene skulle avholdes i forskjellige land fra år til år. Det ble samtidig bestemt at nasjonale underavdelinger kunne etableres. CAAUK, som ble stiftet i 1995, var den første nasjonale underavdelingen. Deretter fulgte opprettelsen av CAANL (Nederland), CAAEs (Spania), CAAIt (Italia), CAAPortugal, CAAD (Tyskland), og CAANA (Nord-Amerika). Den første CAA-konferansen som ble holdt utenfor Europa fant sted i 2006 i Fargo i USA.

CAA Konferanser

CAA 2013, Perth, Australia
CAA 2012, Southampton, Storbritannia
CAA 2011, Beijing, Kina “Revive the Past”
CAA 2010, Granada, Spania “Fusion of Culture”
CAA 2009, Willamsburg, USA “Making History Interactive”
CAA 2008, Budapest, Ungarn “On the Road to Reconstructing the Past”
CAA 2007, Berlin, Tyskland “Layers of Perception”
CAA 2006, Fargo, USA “Digital Discovery: Exploring New Frontiers in Human Heritage”
CAA 2005, Tomar, Portugal “The world is in your eyes”
CAA 2004, Prato, Italy “Beyond the Artifact – Digital Interpretation of the Past”
CAA 2003, Vienna, Austria “Enter the Past”

Comments are closed.