CAA-N 2024

Årets konferanse avholdes i Oslo 13. november. Ta gjerne kontakt med forslag til tema og sesjoner. Mer informasjon og tidsfrister for innlegg kommer etterhvert.

Comments are closed.