CAA-N 2014

Den 7. norske CAA-konferansen arrangeres i Oslo 13. og 14. oktober

Konferansen holdes i Riksantikvarens lokaler i Dronningens gate 13 i Oslo. Fristen for påmelding er fredag 3. oktober. Påmeldingsskjemaet finner du HER.

Programmet for årets konferanse er nå klart og kan lastes ned HER.


PROGRAM – Mandag 13. oktober

Sesjon 1 – Arkeologisk fjernmåling

1.1. Herlaugshaugen sett på nytt – resultater av antikvariske, topografiske og geofysiske undersøkelser. Arne Anderson Stamnes, NTNU

1.2. Storskala geofysikk brukt i forvaltningsøyemed – Et eksempelstudie fra Akershus. Monica Kristiansen et al., NIKU

1.3. Flybåren magnetometer i Elverum – Uttesting av en ny metode for utmarksregistrering. Ole Risbøl og Lars Gustavsen, NIKU

1.4. Semi-automatisk deteksjon av gravhauger i lidardata. Øivind Due Trier og Hans Marius Johansen, STFK

1.5. Geofysiske undersøkelser av norske ruinlokaliteter. Regin Meyer og Lars Gustavsen, NIKU

Sesjon 2 – Digital feltdokumentasjon

2.1. Geophysical prospection, geoarchaeological investigation and excavation documentation using 3D laser scanning: the burial mound at Rom in Vestfold County, Norway. Petra Schneidhofer et al., IC-ArchPro

2.2. Portable XRF on archaeological soils: potential and pitfalls. Rebecca J. S. Cannell, Bournemouth University

2.3. Erfaringer med bruk av Intrasis i Gamlebyen i Oslo. Therese Marie Edman, NIKU

2.4. Intrasis 3.1. Karin Lund, RAÄ

2.5. Digitalisering av gammel feltdokumentasjon – en skattekiste med utfordringer. GIS-analyser i prosjektet «Religion and Money». Steinar Kristensen, KHM

PROGRAM – Tirsdag 14. oktober

Sesjon 3 – Databaser på tvers

3.1. MUSIT/Askeladden integrasjon. Anders Ohlsson og Christer Gimse, RA

3.2. Visualisering av museumsdatabaser. Espen Uleberg og Mieko Matsumoto, KHM

3.3. Revisited: Hvordan samle inn og analysere sett med gjenstandsfunn: 1984 vs. 2014. Analog vs. digital informasjon. Evy Berg, RA

Sesjon 4 – Dataflyt – utveksling og lagring

4.1. LOD-pilot. Anders Ohlsson og Marte Brekke, RA

4.2. Knappen – Kultur-og naturreiseprosjektet. Anders Ohlsson, RA

4.3. Kulturnav. Ulf Bodin, Kultur-IT

4.4. Debatt: Dataflyt – utveksling og lagring. Espen Uleberg et al., KHM

Sesjon 5 – 3D modelling as a tool for analysis and documentation

5.1. Building archaeology, laser scanning and image based modeling. Håkan Thorén, RAÄ

5.2. Digital drawing, photogrammetry and analogue measurement. Analysis and comparison of three methods for documentation of boats and shipwrecks.
Kristina Steen, NMM

5.3. 3D scanning in NMM’s documentation practice Marcin Kłos og Cezary Żrodowski, NMM i Gdańsk, Gdańsk University of Technology

5.4. Photogrammetric 3D modeling of the ship find Paléhaven I in Oslo. Sven Ahrens og Rune Borvik, NMMstrong

Leave a Reply