CAA-N 2013

Den 6. norske CAA-konferansen – 14. oktober 2013

Tema for årets konferanse er 3D.

Konferansen er en god anledning til å fange opp hva som skjer på dette feltet i Norge og Skandinavia. Dette er et forum for både planlagte, igangsatte og ferdige arbeider:

Vi planlegger at det heller ikke i år skal være noen konferanseavgift.

Dere som vil holde innlegg kan sende inn tittel og abstract fram til 15. juli

I år holdes konferansen hos Norsk Maritimt Museum i Oslo

Påmeldingsskjema for konferanse finner du her.

CAA-konferansen er for alle som arbeider med tema hvor databaser, GIS, statistikk, 3D-visualisering osv. brukes til å presentere, analysere eller bearbeide et arkeologisk materiale. Konferansen skal alltid være et åpent forum, et sted hvor man kan prøve ut nye ideer, presentere påbegynte arbeider og ferdige resultater. Det er derfor et mål at både etablerte forskere og studenter holder innlegg på konferansen.

Program:

09:30
Kaffe, registrering

10:00
Omvisning i Dokulab, NMM

11:00
Konferanseåpning

11:10
Kristina Steen: «Fotogrammetri. Uttesting av en ny metode for 3D-dokumentasjon»

11:35
Kristian Løseth: «Bruk av hydroakustisk posisjonering, fotomosaikk, fotogrammetri og GIS ved utgraving av båtvrak i Skienselva»

12:00
Lunsj

13:00
Regin Meyer og Lars Gustavsen: «Digital dokumentasjon av middelalderske murverk. En vurdering av ulike metoder»

13:25
Erik Kjellman: «Feltdokumentasjon i tre dimensjoner – erfaringer fra chertbrudd i Melsvik, Alta kommune»

13:50
Steinar Kristensen, Magne Samdal og David Vogt: «Helleristninger sett med nye linser. Sporaneset i Rauland»

14:15
Gunnar Liestøl: «Situerte simuleringer og arkeologiske rekonstruksjoner»

14:40
CAA-N Årsmøte

15:20
Bjarte Aarseth: «3D-dokumentasjon av gjenstander fra Oseberg»

Comments are closed.