CAA-N 2012

Den 5. norske CAA-konferansen – 2012

Den 5. norske CAA-konferansen ble holdt ved Arkeologisk museum, Stavanger 15.-16. oktober 2012.

Tema i 2012:

  • Åpne data
  • Geofysiske metoder
  • Lidar
  • Feltdokumentasjon
  • Databaser
  • Formidling
  • GIS

Innlegg:

Mandag 15. oktober

1. Åpne data – Sesjonsleder: Joel Boaz, RA
1.1 Lars Lundqvist, RAÄ – En arkeologisk återställare: hur man kan länka samman splittrad information
1.2 Lars Rogstad og Sarah McSeveny-Åril, Kulturrådet – Gi så skal du få. Åpne data fra arkiv og museum
1.3 Brit Hauge, USIT, UiO – Åpne data. Hva gjør MUSIT?
1.4 Håkon Bjerkan, Riksantikvaren – Åpne kulturminnedata

2. Arkeologisk geofysikk – Sesjonsleder: Lars Gustavsen, NIKU
2.1 Arne Anderson Stamnes, NTNU, Vitenskapsmuseet – Bruken av magnetiske geofysiske metoder innen norsk arkeologi – problemstillinger og utfordringer
2.2 Lars Gustavsen, NIKU – Storskala geofysikk i Norge. Eksempler fra Vestfold
2.3 Knut Paasche, NIKU – Fjernmålingsmetoder som verktøy ved arkeologisk kulturminneforvaltning

3. Databaser og Formidling – Sesjonsleder: Angunn Skeiseid, AM, UiS
3.1 Evy Berg, Riksantikvaren – Datakvalitet. Kvalitetsmerking eller meningsløse data?
3.2 Lars Julsrud, Alta Museum – Alta Museums Bergkunstarkiv
3.3 Morten Erlandsen USIT, UiO – Mobil Web-App

4. GIS – Sesjonsleder: Angunn Skeiseid, AM, UiS
4.1 Krister Scheie Eilertsen og Theo Gil Rogaland fylkeskommune og Arkeologisk museum, UiS –
Bruken av kartfestet informasjon om jordsmonn innenfor kulturminneforvaltning i Rogaland
4.2 Mieko Matsumoto og Espen Uleberg Kulturhistorisk museum, UiO – Geografisk analyse av samlingsutvikling

Tirsdag 16. september

5. Feltdokumentasjon – Sesjonsleder: Steinar Kristensen, KHM, UiO

5 Steinar Kristensen, Kulturhistorisk museum, UiO – Innleder
5.1 Karin Lund og Håkan Thorén, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV RoT, Riksantikvarieämbetet – Intrasis 3.0
5.2 Håkan Peterson, Arkeologisk museum, UiS & Bohusläns museum, Västarvet – Arkeologisk fältdokumentation i ArcGIS
5.3 Daniel Löwenborg, AHKR, UiB – Svensk infrastruktur för arkeologisk fältdokumentation
5.4 Magne Samdal, Kulturhistorisk museum, UiO – Paperless…? Bruk av nettbrett ved arkeologiske undersøkelser, matnyttig og velfungerende eller kun en ny kul dingsedupp? Test KHM 2012
5.5 Marcin Gladki – Documentation and visualisation of archeological finds by the combination of photogrammetry
and laser scanning with subdivision surface modelling techniques
5.6 Erik Kjellmann, Tromsø Museum – Universitetsmuseet – Digital fotogrammetri: en metode for fremtiden?
5.7 Håkan Thorén, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV RoT, Riksantikvarieämbetet – Lateranprojektet – Nya metoder för byggnadsarkeologisk dokumentations- och analysprocess

6.Luftbåren og bakkebasert laserskanning i forskning og forvaltning – resultater, utfordringer og perspektiver – Sesjonsleder: Ole Risbøl, NIKU

6.1 Ole Risbøl, NIKU – LiDAR – et teknisk-metodisk kvantesprang for arkeologien?
6.2 Rut Langebrekke Nilsen, Sør-Trøndelag fylkeskommune – Bruk av tilgjengelige laserdata i forvaltningen av kulturminner
6.3 Lars Pilø, Oppland fylkeskommune – Laserdata – forvaltningsverktøyet vi har drømt om
6.4 Ole Martin Bollandsås, UMB – Effekter av punkttetthet og glatting ved deteksjon av kulturminner i DTM generert fra laserdata
6.5 Kristian Løseth, Norsk Maritimt Museum – Bruk av LiDAR til undervannsarkeologi
6.6 Benedict Alexander, Länsstyrelsen i Dalarna – Kulturmiljö och laserskanning: Människans spår i landskapet

Konferansen CAA- N 2012 ble støttet av:
Arkeologisk museum, Universitet i Stavanger
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Riksantikvaren

Comments are closed.