CAA-N 2009

Den 2. norske CAA-konferansen – 2009

Den andre norske CAA-konferansen ble avholdt ved Riksantikvarens lokaler i Oslo 19. oktober 2009. Konferansen hadde dette året mer preg av en workshop hvor vi ønsket å samle de som jobber med digital dokumentasjon i forbindelse med utgravninger, for å kunne utveksle tips, triks og erfaringer generelt. Planen er at konferansene i årene framover også vil følge dette mønsteret.

Comments are closed.