CAA-N 2008

Den 1. norske CAA-konferansen – 2008

CAA Norge avholdt sin første konferanse 20. og 21. Oktober 2008. Konferansen berørte en rekke emner knyttet til bruk av digitale verktøy i forbindelse med presentasjon, analyse og bearbeidelse av arkeologiske data. I etterkant av konferansen er flere av innleggene lagt ut på denne nettsiden.

Konferansens hovedtemaer:

  • Fjernmåling (remote sensing)
  • Forvaltningsverktøy
  • Formidling
  • Databaser
  • GIS
  • 3D til dokumentasjon og visualisering

Innlegg:

1. Formidling

Ingvild S. Andreassen – Innledning til sesjonen

Egil Marstein Bauer – En åpen arkeologi. Hvor åpen? Hvor arkeologisk?

Idunn Sem – Å formidle “tvil”. Åpen arkeologi som tverrfaglig designprosess

2. 3D-Modellering

Lars Gustavsen – Terrengmodellering på Hardangervidda

Magne Samdal – 3D-modellering av båter

Jes Martens og Karol Kwiatek – Interactive Photographic Paoramas. A Low cost alternative for dissemination og archaeological investigations

Kari K. Kristoffersen, Fredrik Breien og Nils Anfinset – AR og formidling; Et pilotprosjekt ved Bergen museum

3. Prediksjon

Arne Stamnes – Jernalderens jordbruksbosetning i Nord-TrøndelagUtvikling og testing av en prediktiv modell

4. Fjernmåling

Benedict Alexander og Johanna Jansson – Laserskanning i Dalarna

Kjetil Skare – Flybåren laserskanning i sentrale jordbruksstrøk – Kulturminner oppdages med ny teknologi

Ole Risbøl – Flybåren laserskanning – bruk av ny fjernmålingsteknologi i kulturminneforskning og –forvaltning

Øyvind Due Trier, Anke Loska, Siri Øye Larsen og Rune Solberg – Deteksjon av ringformede fotgrøfter i høyoppløselige satellittbilder av jordbruksområder

5. Databaser

David Hill – Digitale Atlas, Data-sharing, and disseminating information on the Internet

Evy Berg – Dagen derpå: Blåmandag? Hva nå? Infrastruktur for varig produksjon og drift i et fagsystem for kulturminneforvaltningen

Jarle Ebeling – MUSIT− Hvem, hva, hvor, når og hvordan

Jon Holmen og Christian-Emil Ore – Digitization of archaeology – is it worthwhile?

6. GIS

Håkon Glørstad – Attraksjonsmatriser og analyse av steinalderboplasser

Lars Forseth (a) – Digitalt på kaupang – en fortelling om å gå heldigitalt på en stor utgravning med kompleks stratigrafi

Lars Forseth (b) – Oppmåling av gravfelt. Noen erfaringer om bruk av moderne metoder

Jan Erik G. Eriksson – GIS for norske middelalderbyer

Comments are closed.