CAA-N 2010

Den 3. norske CAA-konferansen – 2010

Den 3. norske CAA-konferansen fant sted i Oslo, 18. – 19. oktober 2010.

Innlegg:

1. Arkeologisk geofysikk – Sesjonsleder: Lars Gustavsen

1.1 Arne A. Stamnes – Geofysiske undersøkelser av en jernalderlokalitet på Gustad, Ekne i Nord-Trøndelag

1.2 Immo Trinks, Wolfgang Neubauer, Knut Paasche, Lise-Marie Bye Johansen, Lars Gustavsen, Terje Gansum, Anitra Fossum, Lena Fahre, Christer Tonning, Trude Aga Brun, Pär Karlsson, Bengt Westergaard, Anders Biwall – High-definition geophysical archaeological prospection in Norway – Experiences of the past three years

1.3 Wolfgang Neubauer, Knut Paasche, Immo Trinks, Lars Gustavsen, Terje Gansum, Anitra Fossum, Christer Tonning, Trude Aga Brun – The Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection & Virtual Archaeology First results and the road ahead

2. Fjernmåling – Sesjonsleder: Christer Tonning

2.1 Ingeborg Meyer – Hyperspektrale signaturer av begravde arkeologiske objekter – en teststudie i Odberg (Lågendalen) basert på flybårne data

2.2 Øivind Due Trier, Arnt-Børre Salberg – Deteksjon av gravminner fra høyoppløselige satellittbilder

2.3 Ole Grøn – High-resolution penetration seismics applied to maritime archaeology. A productive survey method

3. LiDAR – Sesjonsleder: Ole Risbøl

3.1 Ole Risbøl – LIDAR i arkeologien – resultater og perspektiver

3.2 Utgår

3.3 Lars Forseth – Gravminner i landskapet; en GIS analyse i GRASS av landskapsformer og gravminner fra jernalderen i Innherred, Nord-Trøndelag

4. Formidling – Sesjonsleder: Kristine Sørgaard

4.1 Balstad, Marit Terese – Riksantikvarens Kulturminnesøk: status og planene framover

4.2 Brit Hauge – MUSITs nye web-løsninger

4.3 Ingvild Solberg Andreassen – Arkeologi og læring

4.4 Gunnar Liestøl – Utvidet virkelighet som grensesnitt mot arkeologiske databaser

5. Feltdokumentasjon i Norden i 2010 – Sesjonsleder: Steinar Kristensen

5.1 Martin Gollwitzer – Ikke kun bilder – fotografering som feltmetode

5.2 Frode Kvalø – Mot bedre presisjon på innmåling og oppmåling av kulturminner under vann, og mer effektiv organisering av registrerings- og utgravningsdokumentasjon

5.3 Karin Lund, Håkan Thorén – FFD Y2K 2 Intrasis 3

5.4 Kevin Wooldridge – How I spend my summer holidays – working with Intrasis in the UK…

5.5 Christer Tonning – Intrasis som feltdokumentasjonsverktøy i fylkeskommunen. Erfaringer fra Vestfold fylkeskommune sesongens utgravninger og registreringer

5.6 Utgår

5.7 Johan Arntzen – Noe for Norge? – Erfaringer med uttesting av Intrasis ved Tromsø museum, UiT universitetsmuseene sesongen 2010

6. Databaser og programvare – Sesjonsleder: Evy Berg

6.1 Jan Ingolf Kleppe, Lars Forseth – Fra katedralen til bazaaren, åpen kildekode programmer for arkeologi

6.2 Jon Holmen, Christian Emil Ore – Resonnering med temporale data og hendelseskronologi basert på CIDOC – Enhet for Digital Dokumentasjon, CRM

7. GIS-analyser – Sesjonsleder: Lars Forseth

7.1 Evy Berg – Askeladden som kilde og rådatamateriale – hva finnes av data og hvordan Riksantikvaren bruke dem – noen eksempler

7.2 Mieko Matsumoto/Espen Uleberg – Skalerte spredningskart

7.3 Marie Ødegaard – Bruk av GIS i studier av tingsteder i Viken-området i jernalder og middelalder

7.4 Daniel Löwenborg – Järnålderns klimatkris och landskapsanalyser av äganderätt

pdf-versjoner av noen av innleggene finner du her:

  • Wolfgang Neubauer & Knut Paasche: LBI Case Study Norway 2010
  • Ingeborg R. Meyer: Hyperspektrale signaturer av begravde arkeologiske objekter. En teststudie i Odberg (Lågendalen) basert på flybårne data
  • Johan E. Arntzen: NOE FOR NORGE? Uttesting av Intrasis ved universitetsmuseene sommeren 2010
  • Kevin Wooldridge: How I spend my summer holidays – working with Intrasis in the UK
  • Daniel Löwenborg: Järnålderns klimatkris och landskapsanalyser av äganderätt. GIS-analyser av konsekvenserna av katastrofen 536 e.Kr.
  • Martin Gollwitzer: Ikke kun bilder – Fotografering som feltmetode.
  • Marit Balstad: Kulturminnesøk
  • Ole Grøn: High-resolution penetration seismics applied to maritime archaeology. A productive survey method
  • Ole Risbøl: LIDAR i arkeologien – resultater og perspektiver

Konferansen CAA Norge 2010 ble støttet av
Norges forskningsråd, Riksantikvaren, MUSIT og Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Comments are closed.