Kontakt

Under generalforsamlingen i oktober 2018 ble det valgt et styre for CAA Norge. Styret består av fem representanter fra henholdsvis Kulturhistorisk museum i Oslo,  Institutt for arkeologi, konservering og historie, Uinversitete i Oslo og Riksantikvaren, samt en studentrepresentant fra Universitetet i Oslo. Ta gjerne kontakt med disse dersom du lurer på noe i forbindelse med CAA Norge, eller om du har kommentarer til nettsidene.

Rebecca J S Cannell
Post Doctoral Researcher
Department of Archaeology, Conservation and History University of Oslo P.O. Box 1019 Blindern
0315 OSLO
epost: rebecca.cannell@iakh.uio.no

Espen Uleberg
DigDok
Kulturhistorisk museum
Universitetet i Oslo
Postboks 6762 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf: 22 85 96 53
epost: espen.uleberg@khm.uio.no

Steinar Kristensen
DigDok
Kulturhistorisk museum
Universitetet i Oslo
Postboks 6762 St. Olavs plass
0130 OSLO
Tlf: 22 85 96 76
epost: steinar.kristensen@khm.uio.no

Evy Berg
Riksantikvaren
Direktoratet for kulturminneforvaltning
Dronningensgate 13, Pb. 1483 Vika, 0116 Oslo
Tlf 98202737
Epost: evy.berg@ra.no

Studentrepresentant:
Irmelin Axelsen
Stipendiat, arkeologisk seksjon
Kulturhistorisk museum
Postboks 6762 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf: 22 85 91 06
epost: irmelin.axelsen@khm.uio.no

Comments are closed.