Velkommen til CAA Norge!

CAA Norge er en underavdeling av den internasjonale organisasjonen Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology – som regel forkortet til Computer Applications in Archaeology (CAA).

CAA Norge ble stiftet ved oppstartsmøtet 15. februar 2008. Vårt mål er at organisasjonen skal bli en faglig møteplass for arkeologer, informatikere og matematikere, og vi håper å kunne organisere en årlig konferanse med tema innenfor disse fagfeltene.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Velkommen til CAA Norge!