Kontakt

Under generalforsamlingen i oktober 2012 ble det valgt et styre for CAA Norge. Styret består av fem representanter fra henholdsvis Kulturhistorisk museum i Oslo, Arkeologisk museum i Stavanger, NIKU og Riksantikvaren, samt en studentrepresentant fra Universitetet i Oslo. Ta gjerne kontakt med disse dersom du lurer på noe i forbindelse med CAA Norge, eller om du har kommentarer til nettsidene.

Espen Uleberg
DigDok
Kulturhistorisk museum
Postboks 6762 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf: 22 85 96 53
epost: espen.uleberg@khm.uio.no

Lars Gustavsen
NIKU
Postboks 736 Sentrum
Storgata 2
0105 OSLO
Tlf: 23 35 50 53
epost: lars.gustavsen@niku.no

Steinar Kristensen
DigDok
Kulturhistorisk museum
Postboks 6762 St. Olavs plass
0130 OSLO
Tlf: 22 85 96 76

Angunn Skeiseid

Studentrepresentant:

Kristin Eriksen

Comments are closed.