CAA-N 2020

Call for papers!The call for papers is now open for the 2020 Nordic CAA conference, Oslo, hosted by CAA Norway in collaboration with CAA-Denmark and CAA-Sweden. Submit a short abstract (ca. 2-300 words, in a Scandinavian language or English) for papers on digital solutions in archaeological research and heritage management. Spread the word!https://nettskjema.no/a/142654

CAA-N 2019

2019

Den 10. norske CAA-konferansen arrangeres på NTNU Vitenskapsmuseet Trondheim 14-15. oktober

Program:

CAA Norge 2019

Provisional Program

Conference hosted by NTNU Vitenskapsmuseum, Trondheim, 14-15 October 2019

Guidelines for presenters:  Each presentation should be approximately 15 minutes, with 5 minutes reserved for questions.

14th of October: Venue – Hotel Augustin

10am

Registration opens

 

10.45

Conference opened by Bernt Rundberget- Instituttleder, Arkeologi og kuturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet

 

11am

Session 1:  Remote sensing part 1: Session Chair: Rebecca Cannell

 

11am

Grethe Moéll Pedersen: Fjernmålingsvurdering av arkeologiske lokaliteter i Rogaland

 

11.20

Ole Risbøl: Kunnskapsbygging i fellesskap – lidar og lokal medvirkning

 

11.40

Justin J.L. Kimball: Revealing the forgotten: The use of surface defect analysis to illuminate engravings in cultural heritage objects

 

12.00

Jo Sindre Eidshaug: Marine Ventures – implementering av fjernmålingsteknikker i komparative studier av marine fangstsamfunn i Tierra del Fuego og Skandinavia

 

12.20

Lunch

1.20

Session 2: ‘Big Data’ and Database development and applications. Chair: TBC

 

1.20

Espen Uleberg and Ermias Tesfamariam: Gjenstander som ‘Big Data’

 

1.40

Linnea Syversætre Johannessen: Dilling – Big data big picture

 

2.00

Kristoffer Dahle: ‘Big data’ i regional kulturminneforvaltning

 

2.20

Theo Gil Bell: AMskeladden: En kartapplikasjon for saksbehandling innenfor kulturminnevernet    

 

2.40

Jakob Kile-Vesik: ADED och Ariadne plus, öppen data för alla

 

3.00

Short Break

3.20

Session 3: Models and futures.  Chair: Ole Risbøl

 

3.20

Isak Roalkvam: Modellering av boplassmønstre i Sørøst-Norges eldre steinalder – Slutningsstrategi og operasjonalisering av relevante variabler

 

3.40

Rebecca Cannell: Signs of the times; specialism within the archaeological profession.

 

4.00

CAA Norge Annual meeting

   

4.20

Days end

The evening social will be held at a local pizza restaurant for those who have signed up.  

 

15th October 2019: Venue – NTNU Vitenskapsmuseet

   

9.30

Session 4: Remote Sensing 2: geophysical prospection and multi-method approaches. Chair: Steinar Kristensen

 

9.30

Caroline Fredriksen: Kombinert georadar- og metallsøk i Sunndal

 

9.50

Petra Schneidhofer and Christer Tonning: Investigating the influence of environmental factors on GPR surveys: the Borre Monitoring Project

 

10.10

Øyvind Ødegård: Underwater Cultural Heritage in the Svalbard Archipelago

 

10.30

Carmen Cuenca-Garcia: SAGA COST Action

 

11.00

Lunch

After lunch: Tour of the NTNU Radiocarbon Labs:  A guided tour of the laboratory facilities.

 

Konferansen er ment som et møtepunkt mellom forskning og forvaltning innen arkeologi. Den er ment som en arena for å diskutere tema som omhandler teknologisk utvikling både innen feltarbeid, museumsarbeid og forskning. Vi ønsker derfor velkommen konstruktive refleksjoner, praktiske erfaringer og nye ideer i videste forstand. Tanken er å skape en arena der alle aspekter av arkeologi kan diskuteres, forenet ved bruk av digital teknologi og / eller kvantitative tilnærminger. Dette kan være alt fra å samle statistikk, GIS, geofysikk, ‘big data’, fotogrammetri og 3D-modellering, miljøprøvetaking, artefaktstudier, samt bruken av slike tilnærminger i formidling, utgravning, eller forskningskontekster. Forbindelsen mellom publikum, feltarbeid og forskning er essensiell for alle sider av kulturarvsfeltet – både på regionale og nasjonale nivåer. Vi håper denne konferansen kan bidra til å opprettholde og videreutvikle disse viktige og uunnværlige koblingene.

2018

2015

2014

2013

  • CAA-Norge: konferanse ved Norsk Maritimt Museum i Oslo 14. oktober CAA-N 2013
  • CAA Sverige: Konferanse i Lund 2. – 4. desember CAA SE konferens 2013

2012

  • Det norske arkeologmøtet NAM 2012 i Tromsø 7. – 9. november
  • 18th International Conference on Cultural Heritage and New Technologies (11th-13th November, 2012, Vienna City Hall – Wappensaalgruppe, Austria)

Comments are closed.