Kommende konferanser

2019

Den 10. norske CAA-konferansen arrangeres i Trondheim 14-15. oktober

CAA-Norge har nå åpnet for innsendelse av sammendrag til årets konferanse, som vil finne sted i Trondheim, 14.-15. oktober, med NTNU Vitenskapsmuseet (VM) som vertskap! Bidrag som kan knyttes til bruk av digitale og kvantitative metoder i norsk arkeologi er velkomne – problematisering og eksempler på digital formidling, store data og naturvitenskapelige metoder er spesielt ønsket.

Konferansen er ment som et møtepunkt mellom forskning og forvaltning innen arkeologi. Den er ment som en arena for å diskutere tema som omhandler teknologisk utvikling både innen feltarbeid, museumsarbeid og forskning. Vi ønsker derfor velkommen konstruktive refleksjoner, praktiske erfaringer og nye ideer i videste forstand. Tanken er å skape en arena der alle aspekter av arkeologi kan diskuteres, forenet ved bruk av digital teknologi og / eller kvantitative tilnærminger. Dette kan være alt fra å samle statistikk, GIS, geofysikk, ‘big data’, fotogrammetri og 3D-modellering, miljøprøvetaking, artefaktstudier, samt bruken av slike tilnærminger i formidling, utgravning, eller forskningskontekster. Forbindelsen mellom publikum, feltarbeid og forskning er essensiell for alle sider av kulturarvsfeltet – både på regionale og nasjonale nivåer. Vi håper denne konferansen kan bidra til å opprettholde og videreutvikle disse viktige og uunnværlige koblingene.

Benytt lenken nedenfor til registreringsskjemaet og send inn ditt sammendrag (maks 250 ord). Vi ses i Trondheim!

https://nettskjema.uio.no/a/caa-n-2019

Frist: 6. august 2019

The call for abstracts for this years’ CAA-Norge conference is open! The conference will be held in Trondheim (NTNU are our hosts) on the 14-15 October 2019. We invite abstracts on a wide range of topics connected to using digital and quantitative methods in archaeology. We are open to themes relevant to Norwegian archaeology in the broadest sense. The conference is a meeting point for researchers and practitioners in archaeology, and an ideal platform to discuss technological developments in the field and research. We welcome critical reflections, practical experiences and new ideas in the broadest sense. The idea is to create an arena where all aspects of archaeology can be discussed, united by the application of digital technology and/or quantitative approaches. This can be everything from gathering statistics, GIS, geophysics, big data, image-based modelling, environmental sampling, artefact studies, and the use of such approaches in public outreach, excavation or research contexts. The connection between the public, the field, and research is essential to cultural heritage management in all its guises on regional and national levels , and we hope this conference contributes toward maintaining and developing these essential links.

Please use the link to the online form to register your abstract of no more than 250 words.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2015

2014

2013

  • CAA-Norge: konferanse ved Norsk Maritimt Museum i Oslo 14. oktober CAA-N 2013
  • CAA Sverige: Konferanse i Lund 2. – 4. desember CAA SE konferens 2013

2012

  • Det norske arkeologmøtet NAM 2012 i Tromsø 7. – 9. november
  • 18th International Conference on Cultural Heritage and New Technologies (11th-13th November, 2012, Vienna City Hall – Wappensaalgruppe, Austria)

Comments are closed.