Kommende konferanser

2018

  • Innlegg til CAA-N 2018
    Alle som vil holde innlegg på årets CAA-N kan nå sende inn abstracts. Det er planlagt sesjoner for GIS, 3D, Databaser, Åpne data og Formidling. Tittel og abstract på inntil 250 ord kan sendes inn her: https://skjema.uio.no/caan2018-innlegg Skjemaet er åpent til 10. august 2018

2015

2014

2013

  • CAA-Norge: konferanse ved Norsk Maritimt Museum i Oslo 14. oktober CAA-N 2013
  • CAA Sverige: Konferanse i Lund 2. – 4. desember CAA SE konferens 2013

2012

  • Det norske arkeologmøtet NAM 2012 i Tromsø 7. – 9. november
  • 18th International Conference on Cultural Heritage and New Technologies (11th-13th November, 2012, Vienna City Hall – Wappensaalgruppe, Austria)

Comments are closed.