CAA-N 2018

 

 

 

CAA-N 2018

 

Dato: 15 – 16. oktober 2018

Sted: Professorboligen, Universitetet i Oslo (sentrum)

Mandag 15. Oktober

10:00―12:00 Workshop: Python scripting for automatisering av arbeidsflyt i feltarkeologi.

Workshopen blir en introduksjon til bruk av Python/ArcPy i ArcGiS

12:00 – 13:00             Lunsj

13:00 – 13:20 Prosjektet ADED (Archaeological Digital Excavation Documentation)
Espen Uleberg, Jakob Kile-Vesik

13:30 – 13:40 Digital publisering av rapporter og publikasjoner.
Magne Samdal

13:4014:00 Kaffe

14:0014:20 Formidling på Dilling – fra Facebook til interaktivt kart.
Linnea S. Johannessen

14:20 – 14:40 HUB/node-strukturen HumGIS.
Ermias Tesfamariam

14:4015:00 Documenting miniature incisions – a comparative analysis using photogrammetry, hand-held laser scanning and RTI.
Dag-Øyvind Solem

 15:1016:00 Årsmøte

Tirsdag 16. oktober

0900 –  0920 Late Iron Age farming communities dating to AD 1300-1840 in southern Africa.
Mncedisi Siteleki

0920 – 0940  GIS som metode – undersøkelser av oldtidsbosetninger utenfor Palmyra.
Tormod Throndsen

0940 – 1000  Gender in the mortuary landscape.
Marianne Moen

1000 – 1020  Dateringer som data: Hvor langt er vi kommet?
Svein Vatsvåg Nilsen

1020 – 1040 Kaffe

1040 – 1100  Storskala georadar til arkeologisk registrering i forbindelse med InterCity Vestfold.
Erich Nau

1100 – 1120  Heldigital på Dilling – erfaringer, brukervennlighet og nytekning.
Linnea S. Johannessen

1120 – 1140  Ørlandprosjektet- Digitale løsninger og erfaringer fra et storskala flateavdekkingsprosjekt.
Magnar Mojaren Gran

1140 – 1200  Digital feltdokumentasjon ved Tromsø Museum – en historisk gjennomgang.
Erik Kjellman

1200 – 1300  Lunsj

1300 – 1320    Store data i vikingtidsforskningen.
Frode Iversen

1320 – 1340  Nye metoder for GPR
Lars Gustavsen

1340 – 1400  Investigating the influence of seasonal changes on high resolution GPR data: The Borre Monitoring Project
Petra Schneidhofer, Christer Tonning, Vibeke Lia, Brynhildur Baldersdottir, Julie Karina Øhre Askjem, Lars Gustavsen, Erich Nau, Monica Kristiansen, Immo Trinks, Terje Gansum, Wolfgang Neubauer, Knut Paasche

1400 – 1420  Minimal-invasive archaeology: Investigating three hall buildings at the Late Iron Age site Borre
Christer Tonning, Petra Schneidhofer, Erich Nau, Terje Gansum, Vibeke Lia, Lars Gustavsen, Roland Filzwieser, Mario Wallner, Monica Kristiansen, Wolfgang Neubauer, Immo Trinks, Knut Paasche

Comments are closed.