3D-Dokumentasjon som verktøy/ 3D Documentation as an Interpretative Tool Workshop October 11th 2021

Program

Det er tid til spørsmål etter hver 15-minutters presentasjon. På slutten av hver sesjon er det ekstra tid til uformell diskusjon.

There is time for questions after each 15-minute presentation, with further time after each session for an informal discussion.

Sesjon/Session 1

10:00-10:05: Velkommen / Welcome

10.15-10.35: Wenche Brun and Annette Øvrelid, Arkeologisk Museum/Museum of Archaeology, Universitet I Stavanger/University of Stavanger.

3D dokumentasjon ved Am, UiS – ett skråblikk på vår arbeidshverdag.

10:35-10:55: Jani Causevic, Norsk Institutt for Kulturminneforskning/Norwegian Institute of Cultural Heritage Research

Preliminary title: Stavanger Domkirke-Prosjektet.

10:55-11.15: Alexis Pantos and Letizia Bonelli, Kulturhistorisk Museum/Museum of Cultural History, Universitet i Oslo/University of Oslo.

Pits and Stones: documentation of a stone circle site and use of 3D recording on a developer lead excavation.

11.15-11.35: Petra Schneidhofer; Vestfold og Telemark fylkeskommune/ Vestfold and Telemark County Council.

Preliminary title: 3D visualisation of high-resolution GPR data

11.35-11.50: Diskusjon/Discussion

11.50-13.00: Lunsj/Lunch

Sesjon/Session 2

13.00-13.20: Paola Derudas and Nicolo Dell Unto, Lund University.

Preliminary title: 3DHOP for sharing data.

13.20-13.40: Nora Hansen, Kulturhistorisk Museum/Museum of Cultural History, Universitet i Oslo/University of Oslo.

Bruk av 3D-modeller og Intrasis-3D på Gjellestad.

13.40-14.00: Justin Kimball; Kulturhistorisk Museum/Museum of Cultural History, Universitet i Oslo/University of Oslo.

Preliminary title: Bruk av 3D at Skoklefall, Nesodden.

14:00-14:20: Daniel P. Gjævran, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet /Norwegian University of Science and Technology

Luftbåren registrering – En teknologisk tilnærming til dokumentasjonsarbeidet ved en arkeologisk flateavdekking.

14.20-14.40: Diskusjon/Discussion

14.40-15.00: CAA Norge AGM

15:00: Workshop ends

Registrering og lenke

For å gjøre ting enkelt, har vi bestemt oss for ikke å bruke et formelt registreringsskjema. Lenken nedenfor er til zoom-webinar, og du blir bedt om å registrere deg med navn og e -postadresse før du kan bli med.

Klikk på lenken nedenfor for å bli med på webinaret:

https://uio.zoom.us/j/68507760399

Registration and link

To keep things simple, we have decided not to use a formal registration form. The link below is to the zoom webinar, and you will be asked to register with your name and email before you can join.

Please click the link below to join the webinar:

https://uio.zoom.us/j/68507760399

Comments are closed.